Garanti

Vi er medlem af DI Byggeri –  og er dermed med i Byg Garanti ordningen, som omfatter arbejde, der udføres for private kunder.

BYG Garanti

Garantiordning

Garantien dækker privatkunder, der får udført arbejde i deres

  • En- eller to-familiebolig
  • Ejerlejlighed eller andelsbolig
  • Sommerhus
  • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendom, herunder stuehus til landbrug
  • Lejebolig, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Tryghed

Ordningen skaber tryghed fordi Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af DI Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen, f.eks. på grund af konkurs, død eller ophør.

Læs mere

Vi henviser til Byggaranti.dk, hvor ordningen er beskrevet.

Dækning

Byg Garanti dækker følgende arbejder:

  • Tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig

Byg Garanti dækker ikke:

  • Krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder
  • Arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms
  • Fejl ved materialer

Arbejde, som håndværkeren ikke har udført endnu, er ikke dækket, ligesom følgeskader, skader på andre bygningsdele, beskadigede indboeffekter og beskadiget løsøre m.v. ikke dækkes. Der ydes endvidere ikke dækning for indirekte tab, f.eks. udgifter til flytning, opmagasinering af møbler, sagsomkostninger m.v.

Så længe dækker Byg Garanti

Efter arbejdets færdiggørelse dækker garantien i op til tre år for synlige fejl, og op til ti år for skjulte fejl og mangler.

"Det skal være i orden"

Vi nørder med opgaven, og springer ikke over, hvor gærdet er lavest.

Vi er både engagerede og har faglig bredde. Det betyder at vi først afleverer entreprisen, når den er fuldstændig i orden.