Om Allerup Multibyg

Vi er den stolte og dygtige byggepartner, der har faglig indsigt og produktkendskab. Du får professionel rådgivning, og vi garanterer at arbejdet udføres omhyggeligt, ordentligt og i tråd med bygningsreglementerne.

Kvalificeret sparring og udførelse af tømrermester

"Det er vigtigt at have en god dialog med kunden, så vi får drøftet alle ønsker, forventninger, arbejdsprocesser, materialevalg, løsninger og tidsplaner"

Tømrermester Mads Jørgensen

Tømrer- og snedkeropgaver

Vi tilbyder tømrer- og snedkerarbejde, f.eks. udskiftning af døre, vinduer og karme, opbygning af gulve, vægge og lofter, tagentrepriser, garager, carporte, klargøring til solpaneler, montering af ovenlys, indretning af kontor- og butikslokaler samt diverse reparations- og istandsættelsesopgaver, f.eks. udbedring af skader på bevaringsværdige bygningsdele og montering af køkken.

Del- og totalentreprise

Vi har et stort netværk og koordinerer arbejdet med byggeriets øvrige faggrupper og samarbejdspartnere.
Vi påtager os også gerne ansvaret for totalentrepriser – eller dele deraf. Opgaven bliver styret sikkert i mål uanset entrepriseform.

Erfaren tømrermester fra Holbæk

Allerup Multibyg er synonym med tømrermester Mads Jørgensen. Mads blev udlært i 1989 og bestod svendeprøven med ros. Herefter var han ansat hos en lokal mester, indtil han blev selvstændig i 2001.
Der er tale om en enkeltmandsvirksomhed- uden ambitioner om at blive stor, for Mads vil hellere koncentrere sig om håndværket end opholde sig på kontoret. 

Mads samarbejder med en anden tømrermester, og sammen har de opført adskillige bjælke- og træhuse for Scanwo. – Og kunderne er særdeles tilfredse.

Vi vejleder i forhold til materialer og løsninger

Vi er kreative og bidrager med inspiration, laver skitser og deler viden – uanset om vi bygger helt fra bunden, renoverer eller monterer færdige løsninger.

Tømrermester fra Holbæk

Allerup Multibyg v/Tømrermester Mads Jørgensen er en håndværksvirksomhed, der siden 2001 har tilbudt tømrer- og snedkeropgaver. 

Vi har over 35 års erfaring inden for branchen og kan hjælpe med alle slags opgaver. 

Vi har et stort netværk af gode og grundige samarbejdspartnere, og gennem tiden har vi også haft en del dygtige tømrerlærlinge. 

Fra vores værksted i Holbæk servicerer vi både privatkunder og erhvervskunder på Sjælland.